Spojená škola v Liptovskom Mikuláši

Spojená škola, J.Rumana 6, Liptovský Mikuláš
J. Rumana 6
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel/fax: 044/5523735
Spojenaskola@centrum.sk

PhDr. Jarmila Antošková
riaditeľka Spojenej školy


© 2007 webdesign