Hľadať knihu

Autori

Ábelovský Ján, Abramenkovová a kol., Adamovič Ales, Alfons P., Amicis E., Amiredžibi Čabua, Amonašvili Š.A., Andel Ján, Andersen Hans-Christian, Andráš Matej, Andričík J., Angeli O., Antonický Stanislav, Arthur Robert, Bachratý Bohumír, Bajo Ivan, Bajo,Vašek, Bakoš Ľ., Baláž J., Baláž Peter, Bálint-Bobok-Križalkovičová-Lukátšová, Balková Krista, Ballay Jozef, Janáček Gustáv, Bamberger, R., Banaš J., Bárdoš A., Barica Ján, Bartoš M.,Melichar J.,Michovský V., Bataile M., Bauman Milan, Bažány M., Adamovič K., Bechlerová H., Beecherová-Stoweová, Bělinová Ludmila, Belinskij V. G., Belková V. - Kmeťová D., Belohradská Ľuba, Benčík Antonín, Bendová Krista, Beniak M., Benický Karol, Bešíková J., Betáková Valéria a kol., Bevilacqua Alberto, Bezymenskij Lev, Bianki V., Bilčíková J., Bimberg G., Bláha V. a kol., Block Thomas, Bodenek Ján, Boháčová H., Bohušová Zuzana, Bondy A.,Frost L., Bontemps A., Borbuajn, Boroš Július, Borová, Svobodová, Borovička V.P., Bouchner Miroslav, Brabenec M., Brezina A., Brindzová H., Brožík V., Brťka J., Bujtár P., Bulatov, M. A., Bulgakov Michail, Burger B. A., Burlas Ladislav, Bušman, Byarsová B., Bystrzycka Zofia, Capuana L., Caputa A., Cascová Caroline, Cayrol Jean, Chalupa B., Chlup Otokar, Kopecký Jaromír, Chorvát F., Chorvát F., Orlek J., Christie Agáta, Christozov Nikolaj, Chudík Michal, Colenan R., Barrie G., Correll Werner, Csapody István, Csapody Vera, Curwood J. O., Čadilová V.,Hynek J., Čapek Josef, Čarek Jan, časopis, Čechov A. P., Čechura Rudolf, Čepčeková Elena, Čepčiansky Ján, Černík, M., Černý T. a kol., Černý T.,Altmann A.,Holada K.,Rojko M., Červenka M.,

všetci autori ...

Online knižnica - SPOJENÁ ŠKOLA, J. Rumana 6, 031 01 Liptovský Mikuláš

Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš bola zriadená 1. septembra 2006 spojením troch škôl, ktoré sú jej organizačnými zložkami:

  • Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola s materskou školou pri Nemocnici s poliklinikou, Palúčanská č. 25, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola pri Detskej ozdravovni, Železnô, Partizánska Ľupča

Súčasťou školy je Školský klub detí a Špeciálnopedagogická poradňa. Žiakmi našej školy sú deti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia od ľahkého pásma až po ťažké, deti po DMO, deti s kombinovaným postihnutím, deti choré, zdravotne oslabené. Sú to žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto úlohou našej školy je poskytovať týmto žiakom výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu, a preto je nevyhnutné využívať vo výchovno-vzdelávacom procese rôzne alternatívne metódy. Jednou z možnosti je aj častejšie a intenzívnejšie využívanie periodických a neperiodických publikácií zo školskej knižnice, čím sa u žiakov môže zvyšovať záujem o samotné čítanie a ich čitateľská kultúra.

Školská knižnica Spojenej školy, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš vznikla zlúčením školských knižníc uvedených škôl a poradne. Knižnica je sprístupnená žiakom, zamestnancom Spojenej školy, rodičom žiakov i širšej verejnosti denne a poskytuje možnosť zapožičania kníh, ktoré sú tematicky zamerané na mimočítankovú, umeleckú literatúru, literatúru s pedagogicko-psychologickým a odborným obsahom a výberovo noviny a časopisy pre odborných pracovníkov a pre deti.10 posledne pridaných kníh

AutorNázovVydavateľstvoRok VydaniaTyp knižnice
Štanclová EvaŠimonove PL 15 Portál Praha2013Učiteľská knižnica
Pilařová MarieŠimonove PL 14Portál Praha2009Učiteľská knižnica
Štanclová EvaŠimonove PL 13Portál Praha2013Učiteľská knižnica
Smolík JanŠimonove PL 12Portál Praha2013Učiteľská knižnica
Smolík JanŠimonove PL 11Portál Praha2004Učiteľská knižnica
Borová, SvobodováŠimonove PL 4 Portál Praha2010Učiteľská knižnica
Mlčochová MarkétaŠimonove PL 3 - dokreslováníPortál Praha2012Učiteľská knižnica
Mlčochová MarkétaŠimonove PL 1 - Celkový rozvojPortál Praha2011Učiteľská knižnica
Severe SalCo dělat, aby se vaše děti správně chovalyPortál Praha2007Učiteľská knižnica
Krejčová, KargerováZačít spoluPortál Praha2011Učiteľská knižnica


10 posledne pridaných autorov

Jozef zo Senca, Pilařová Marie, Štanclová Eva, Smolík Jan, Borová, Svobodová, Mlčochová Markéta, Severe Sal, Krejčová, Kargerová, Novosad Libor, Sitná Dagmar,

všetci autori ...
© 2007 webdesign